Държавно първенство - сезон 1927 г.

Първенството през този сезон не е проведено.

Участници:

Участват победителите на новосъздадените окръжни спортни области.

 • Варненска спортна област           1.Владислав (Варна)
 • Шуменска спортна област           
 • Русенска спортна област             1.Левски (Русе)
 • Търновска спортна област           
 • Плевенска спортна област         
 • Врачанска спортна област            
 • Бдинска спортна област            
 • Софийска спортна област            1.Славия (София)
 • Рилска спортна област                
 • Пловдивска спортна област         1.Левски (Пловдив)
 • Хасковска спортна област            
 • Старозагорска спортна област      
 • Приморска спортна област          
 • След острите спорове от миналия сезон, продължили до пролетта на тази година победителя в Софийската окръжна спортна област Славия отказва да се включи в първенството. Освен това само три други първенства в окръжни спортни области са завършили преди крайния срок за участие в Държавното първенство. Това са Владислав (Варна) от Варненската окръжна спортна област, Левски (Русе) от Русенската и Левски (Пловдив) от Пловдивската. Поради това Първенството през този сезон не е проведено.

                                                                                            Източник:  http://bg.wikipedia.org